Tech4Fun - Esbjerg

 


Tech4Fun - Esbjerg er et pilotprojekt for

unge mennesker med interesse for tekniske udfordringer og lysten til at lære om hvordan

elektronik og kommunikation virker.   


Vil du også være med ?

 

Selvom du ikke nåede med til holdstart i efteråret

er det aldrig for sent at være med.

Kontakt os via: tilmelding@tech4fun.dk

- for nærmere informationer.

 

   


 

Projektet er startet af foreningen Eksperimenterende Danske Radioamatører Esbjerg afdeling

i efteråret 2014 og forventes i de kommende år udbredt til flere af EDR's lokalafdelinger i Danmark.


             Tech4Fun konceptet bygger på de rigtig gode erfaringer med 

     ungdomsaktiviteter i vores nabolande - Tyskland, Holland, England osv.

      De første erfaringer viser at også her i Danmark er der stor interesse

                    for at bruge fritiden på en spændende teknisk hobby.

           Målgruppen er alle drenge og piger fra 5. klassetrin og opefter.


          Pilotprojektet i Esbjerg har som mål at finde fremtidens model for

     aktiviteterne med unge mennesker  indenfor amatørradiohobbyen i

  Danmark. Dels for at tilbyde en spændende og interessant fritidsbeskæftigelse men også for at tilbyde et

   attraktivt "spingbrædt" til de der ønsker en karriere som tekniker, ingenør, maskinmester eller andet indenfor de

  tekniske fag. Vi kommer langt omkring i "den tekniske verden" bl.a. med elektronik bygning og undervisning,

   bygning og programmering af små robotter, digital kommunikation og HF teknik med mulighed for at erhverve

        sit eget radiocertifikat osv. osv.


                                                  Som pilotprojekt er der en mængde opgaver der skal løses - først og 

                                                      fremmest skal det tilgængelige materiale oversættes og gøres brugbart til 

                                                      danske forhold. Det rigtige udstyr skal skaffes og de mange praktiske

                                                       detaljer omkring aktiviteterne skal afprøves. Vi er kommet rigtig godt fra

                                                   start med møde hver 14. dag - så de frivillige instruktører også har tid til at   

                                                     forberede de næste projekter - men det er allerede nu et stort ønske fra   

             deltagerne at aktiviteterne kører hver uge :-)

                                                     Det fortæller jo i hvert fald at interessen er tilstede, og er noget vi arbejder

         meget hårdt på at kunne tilbyde i fremtiden.

                                                     


Kontingentet for at deltage har vi fastsat til 650,- kr. - det dækker dog på ingen måde

udgifterne, men med sponsorstøtte håber vi at vi kan få det til at "løbe rundt".

Vigtigst for os er dog at det ikke skal være økonomien der afholder nogen fra at deltage.

                                 

Vil du deltage eller hører mere om projektet kan du kontakte Jan Hübner, OZ1INN.  EDR Esbjerg afdelingen har de allerbedste forudsætninger for at lære unge mennesker

om de fantastisk mange muligheder med moderne teknik og kommunikation.   

Med omkring 100 medlemmer i næsten alle aldersklasser, og med vidt forskellige 

interesser indenfor Amatørradio er der næsten helt sikker hjælp at hente til alle de 

udfordringer der vil dukke op undervejs. Og med traditioner der går helt tilbage til 

foreningens start i 1937 bygges der på et solidt erfaringsgrundlag. 

                                   

    Besøg hjemmesiden www.oz5esb.dk og se/læs meget mere om EDR Esbjerg afdeling.


                Vil du vide mere om Amatørradio  - så klik her:

www.amatørradio.dk 


Denne hjemmeside tilhører: EDR Esbjerg afdeling - www.oz5esb.dk